Logo

Διαμεσολαβητές

Η δουλειά του διαμεσολαβητή  Î³Î¯Î½ÎµÏ„αι συνεχώς και πιο απαιτητική σε πολλούς τομείς. Η ορθή στήριξη  ÎºÎ±Î¹ βοήθεια είναι απαραίτητα συστατικά της καθημερινότητας  Î³Î¹Î± να μπορεί απερίσπαστα να αφοσιώνεται  ÏƒÎµ παραγωγικές ενέργειες. 
Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς  Ï„ι χρειάζεται ο κάθε συνεργάτης μας  ÎºÎ±Î¹ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπερνούμε τις προσδοκίες του  Î³Î¹Î±Ï„ί οι συνεργάτες και το προσωπικό  Î¼Î±Ï‚, συναποτελούν την αιχμή του  Î´ÏŒÏÎ±Ï„ος της Solutions 4U. 

-     Γιατί τόσοι  Ï€Î¿Î»Î»Î¿Î¯ επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνεργάζονται με τη Solutions 4U; Εγώ γιατί να εξετάσω αυτή τη συνεργασία;
-     Γιατί έτσι θα συνεργάζομαι κι εγώ με πολλές μεγάλες και αξιόπιστες  Î‘σφαλιστικές εταιρείες στην  ÎšÏÏ€ÏÎ¿ και στο Εξωτερικό.
-     Γιατί έτσι  Î¸Î± μπορώ να προσφέρω πιο  Î±Ï€Î¿Ï„ελεσματικές λύσεις και καλύτερη  ÎµÎ¾Ï…πηρέτηση στους πελάτες μου.
-     Γιατί έτσι  Î¸Î± μου παρέχεται η πρόσβαση  Î±Î»Î»Î¬ και η δυνατότητα χρήσης  Ï…ψηλής τεχνολογίας για να είναι πιο παραγωγική η επαγγελματική μου πορεία. 
-     Γιατί έτσι ενισχύεται η φωνή μου προς τις Ασφαλιστικές εταιρείες.
-     Γιατί έτσι απολαμβάνω υψηλά ωφελήματα και  Ï€Î¿Î»Î»Î¬ κίνητρα.
-     Γιατί έτσι με βοηθούν να αυξήσω το χαρτοφυλάκιό μου με πολλές  ÎºÎ±Î¹Î½Î¿Ï„όμες ιδέες και προϊόντα  Ï‡Ï‰ÏÎ¯Ï‚ να με πιέζουν για  ÏƒÏ„όχο.
-     Γιατί έτσι μου παρέχεται όλη η αναγκαία εκπαίδευση και ενημέρωση ώστε  Î½Î± βρίσκομαι συνεχώς μπροστά  Î±Ï€ÏŒ τα γεγονότα.
-     Γιατί έτσι δεν θα χρειάζομαι τον δικό μου λειτουργό συμμόρφωσης για ξέπλυμα χρήματος, λειτουργό διαχείρισης παραπόνων και λειτουργό διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Αυτούς θα τους έχει η Solutions 4U και θα καλύπτουν κι εμένα.
-     Γιατί έτσι έχω πλήρη επαγγελματική γραμματειακή υποστήριξη χωρίς να πληρώνω γι’ αυτό.
-     Γιατί έτσι  Î­Ï‡Ï‰ ολοκληρωμένη και επαγγελματική  ÎµÎ¾Ï…πηρέτηση και στήριξη στις  Î±Î½Î¬Î³ÎºÎµÏ‚ μου.
-     Γιατί έτσι  ÏƒÏ…μμετέχω σε μια ομάδα η οποία γνωρίζει και ενισχύει την  Î±Î¾Î¯Î± του διαμεσολαβητή.
-     Γιατί έτσι  Î±Î½Î®ÎºÏ‰ σε μια μεγάλη και  Î´Î·Î¼Î¹Î¿Ï…ργική ομάδα.
-     Γιατί έτσι  Î· επαγγελματική μου εικόνα  Î±Î½Î±Î²Î±Î¸Î¼Î¯Î¶ÎµÏ„αι.
-     Γιατί έτσι  Ï„α πλεονεκτήματα είναι πολλά.
-     Γιατί έτσι  Î¼Î¿Ï… αρέσει!

Ξεχωρίστε από το πλήθος. Συμπληρώστε και αποστείλετε  Î¼Î±Ï‚ το έντυπο διερεύνησης συνεργασίας. Θα το χειριστούμε με διακριτικότητα και εχεμύθεια και σύντομα  Î¸Î± επικοινωνήσουμε μαζί σας. 
 

Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όταν κτίζουμε μια επιχείρηση είμαστε γεμάτοι από ενθουσιασμό,

ΙΔΙΩΤΕΣ

Στην ασφαλιστική αγορά  ÎºÎ±Î¹ για κάθε είδους ασφάλιση, υπάρχουν

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μπορεί να σχεδιάζετε τα πάντα με λεπτομέρεια… αλλά μερικές φορές