Logo

Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρεία Solutions 4U Insurance Agents & Consultants Ltd είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Έφορος Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ325768. Είναι, επίσης, αδειούχος  διαμεσολαβητής ασφαλίσεων από τον  Έφορο Ασφαλειών Κύπρου με αριθμό αδειών 3077 & 225 (F.O.E)
ΟΡΟΙ, ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Επισκεπτόμενοι ή και  χρησιμοποιώντας την παρούσα  ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, όπως έχουν σήμερα ή όπως κατά καιρούς τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση της Solutions 4U Insurance Agents & Consultants Ltd.
1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η χρήση της ιστοσελίδας  διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής  Δημοκρατίας.
2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πληροφορίες που  παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα  και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται, όμως, ότι οι πληροφορίες  αυτές δεν αποσκοπούν και δεν υποκαθιστούν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. Τυχόν  διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες  προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν  με οποιονδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.
3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Εάν επισκέπτεστε αυτή την  ιστοσελίδα από το εξωτερικό –  εκτός Κύπρου – και ζητάτε προσφορά για προϊόντα για τα οποία η  νομοθεσία στη δική σας χώρα δεν  επιτρέπει την αγορά τους, τότε αυτό το κάνετε με αποκλειστικά δική σας  ευθύνη.
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η Solutions 4U Insurance Agents& Consultants Ltd εφαρμόζει τις νομοθεσίες και κανονισμούς που ορίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για προστασία από ξέπλυμα χρήματος και τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και τη νομοθεσία για προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας. Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντική.
Πολιτική μας είναι  η πολύ προσεκτική διαχείριση των στοιχείων σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους.
5. COOKIES
Όπως είναι συνήθης πρακτική σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους, έτσι και η Solutions 4U Agents & Consultants Ltd χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη. Ο χρήστης του website μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τρόπο που να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση.
 
 ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
(i) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ
Η Solutions 4U έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης  που παρέχει στους πελάτες της. Η γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση τυχόν παραπόνων είναι υψίστης σημασίας για τον εντοπισμό αδυναμιών και βελτίωση διαδικασιών με σκοπό πάντοτε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.
(ii) ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Solutions 4U δεσμεύεται ότι η διαχείριση των παραπόνων θα είναι άμεση και δίκαιη διασφαλίζοντας ότι:
• Το παράπονο θα μελετηθεί/διερευνηθεί σε βάθος
• Όλη η διαδικασία θα γίνεται με λεπτούς χειρισμούς
• Θα είναι δίκαιη προς όλους, πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες
• Δεν θα υπάρχει χρέωση για την υποβολή παραπόνου
• Η πολιτική μας θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας
• Τα άτομα που αναφέρονται στο παράπονο δεν θα συμμετέχουν στη διερεύνηση του παραπόνου
• Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας θα εκπαιδεύονται συνεχώς στην πολιτική διαχείρισης παραπόνων
(iii) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παράπονο μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε ασφαλισμένος/δικαιούχος/ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου το οποίο  έγινε μέσω της Solutions 4U. Τα παράπονα θα αποστέλλονται στη Λειτουργό Διαχείρισης Παραπόνων, Γεωργία Κοκκίδη, στην οδό Τσερίου 111, 1ος Όροφος, Γραφείο 102, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gkokkide.solutions4u@cytanet.com.cy
Σε κάθε περίπτωση αναγράφετε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και τα στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Αφού περιγράψετε με σαφήνεια το παράπονό σας και τους λόγους που σας  οδηγούν να το υποβάλετε, αναφέρετε  επίσης τις δικές σας προσδοκίες σε σχέση με την επίλυση του  προβλήματος. Αν το παράπονό σας αφορά  Ασφαλιστική εταιρεία, τότε δεσμευόμαστε να το διαβιβάσουμε άμεσα.
(iv) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αν και όποτε είναι δυνατό, η απάντηση στο παράπονό σας θα δίνεται άμεσα. Στις περιπτώσεις  όπου υπάρχει περιπλοκότητα και  χρειάζεται χρόνος διερεύνησης, τότε ο  στόχος μας είναι να το επιλύσουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του παραπόνου  σας, δικαιούστε να ζητήσετε ενημέρωση  από τον Λειτουργό Διαχείρισης  Παραπόνων.
(v) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Με στόχο πάντοτε την  καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών  μας, η Solutions 4U διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης της πολιτικής διαχείρισης παραπόνων για να επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός. Η πιο πάνω, βέβαια, διαδικασία δεν σας αφαιρεί το δικαίωμα να προχωρήσετε σε νομικά μέτρα εάν το επιθυμείτε.
 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα κεντρικά γραφεία της  εταιρείας βρίσκονται στην οδό Τσερίου 111, 1ος Όροφος, Γραφείο 102, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. : 00357 – 22668100

Διαμεσολαβητές

Η δουλειά του διαμεσολαβητή  γίνεται συνεχώς και πιο απαιτητική σε πολλούς τομείς. Η ορθή στήριξη  και βοήθεια είναι απαραίτητα συστατικά της καθημερινότητας  για να μπορεί απερίσπαστα να αφοσιώνεται  σε παραγωγικές ενέργειες. 

Εμείς γνωρίζουμε ακριβώς  τι χρειάζεται ο κάθε συνεργάτης μας  και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπερνούμε τις προσδοκίες του  γιατί οι συνεργάτες και το προσωπικό  μας, συναποτελούν την αιχμή του  δόρατος της Solutions 4U.